حمل محمولات خارجی

 

(Express) حمل سریع

حمل سریع محمولات تجاری، نمونه کالا و اوراق از کلیه مبادی داخلی به بیش از 220 مقصد خارجی و بالعکس (درب به درب)

(Outbound) حمل محمولات خارجی

حمل محمولات تجاری از مبادی داخلی به کلیه فرودگاه های خاج از کشور(ارائه خدمات در بیش از 220 کشور دنیا)

(Inbound) حمل محمولات ورودی

حمل محمولات تجاری از مبادی خارج کشور به کلیه فرودگاه ها و گمرک های داخلی