حمل محمولات داخلی

(Express) حمل سریع

سرویس فوق به صورت درب به درب بوده که مرسولات در مبدأ جمع آوری شده و در ترانزیت تایم 24 ساعته در مقصد توزیع خواهد شد.

ارسال مرسولات به نقاط همجوار و اقماری به صورت 24 الی 48 ساعته توزیع خواهند شد.

نحوه پرداخت صورت حساب به صورت پیش کرایه (پرداخت توسط فرستنده در مبدأ) و پس کرایه (پرداخت توسط گیرنده در مقصد) امکان پذیر خواهد بود.

(Express Flash) حمل فوق سریع

تحویل همان روز یا صبح روز بعد (2 تا 4 ساعت کاری در تهران) این سرویس برای مقاصدی طراحی شده است که دارای حداقل 2 پرواز روزانه می باشند.