حمل محمولات ویژه

شرکت سریع ترابر ماهان با ارائه سرویس ها و راهکارهای تازه و اثر بخش در جهت حمل کالاهای ویژه اهتمام در جلب رضایت مشتریان  و پاسخگویی به نیاز آنها را در مسیرهای داخلی و خارجی خود دارد که این شرکت با استفاده از پرسنل مجرب و آموزش دیده  شرکت در بخش های عملیاتی  با داشتن گواهی نامه های معتبر و سپری کردن دوره های تخصصی بین المللی ، کالای خطرناک ، بسته بندی و سایر موارد مورد نیاز در انجام حمل هوایی آماده ارائه سرویس های حمل بار هوایی می باشندو نهایتا این مجموعه  سعی خود را بر ارتقای سطح کیفی خدمات و دنبال کردن استاندارها بنا نهاده است تا بتواند رضایت و اعتماد متقاضیان این واحد را بیش از پیش جلب نماید.