سایر خدمات

بسته بندی انواع کالا طبق استانداردهای جهانی

پرداخت هزینه های حمل به صورت پیش کرایه و پس کرایه

امکان رهگیری مرسولات و آگاهی از وضعیت کالا به شکل آنلاین

امکان بیمه محمولات

امکان استفاده از انبار جهت دپو (Depo) محموله های مشتریان