بیمه

کلیه مرسولات تجاری که توسط این شرکت ارسال می گردد تحت پوشش بیمه می باشند. هزینه حمل و نرخ های پیشنهادی به صورتی طراحی شده اند که علاوه بر تأکید در کیفیت و سرعت حمل، از لحاظ کمی نیز موجبات رضایت صاحبان کالا را فراهم نمایند.