حضور ماهکس در نمایشگاه Finex 2017 ، بزرگترین رویداد صنعت بورس، بانک و بیمه کشور

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه کشور موسوم به Finex 2017 از تاریخ 26 تا 29 فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. ماهکس نیز در این نمایشگاه که بزرگترین رویداد صنعت بورس، بانک و بیمه کشور محسوب می شود در ورودی سالن 38 (آلمان) حضور داشت.

حضور ماهکس در نمایشگاه Iran Health 2017

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی موسوم به Iran Health 2017 از تاریخ 25 تا 28 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. ماهکس نیز در این نمایشگاه که بزرگترین رویداد صنعت تجهیزات پزشکی محسوب می گردد در ورودی سالن طبقه دوم میلاد حضور خواهد داشت.