سرویس اکسپرس

حمل سریع (Express)

سرویس فوق بصورت درب به درب بوده که مرسولات در مبدأ جمع آوری شده و حداکثر در مدت زمان ۲۴ ساعت در مقصد توزیع خواهد شد.

نحوه پرداخت صورت حساب به صورت پیش کرایه (پرداخت توسط فرستنده در مبدأ) و پس کرایه (پرداخت توسط گیرنده در مقصد) امکان پذیر خواهد بود.

حمل فوق سریع (Express Flash)

تحویل همان روز یا صبح روز بعد (2 تا 4 ساعت کاری در تهران) این سرویس برای مقاصدی طراحی شده است که دارای حداقل 2 پرواز روزانه می باشند.